Na niniejszej stronie zamieszczono regulamin kar, który obowiązuje od sezonu 2009. W sezonie 2008 kary za spóźnienia i odwoływanie udziału w meczach były naliczane na podstawie regulaminu kar obowiązującego w Latolidze. Na potrzeby Latoligi Warszawskiej regulamin został stworzony od nowa, a jego projekt został przyjęty przez większość zawodników na forum dyskusyjnym. Kary za spóźnienia w podanej niżej wysokości obowiązują od 7 czerwca 2009. Kary za odwoływanie udziału w meczu obowiązują od 1 lipca 2009 i dotyczą wszystkich meczów sezonu 2009, a więc również tych, które odbyły się przed 1 lipca 2009.

Spóźnianie się na mecze lub odwoływanie przez zawodnika udziału w meczu stanowi problem dla pozostałych graczy i organizatora. Punkty karne mają na celu zdyscyplinowanie zawodników, dzięki czemu pozostałe osoby nie muszą ponosić konsekwencji działania lub braku działania innych osób.

Organizator przyznaje punkty za spóźnienia, ponieważ brak punktualności zawodników wiąże się z kilkoma problemami. Po pierwsze zawodnicy, którzy przybywają na mecz punktualnie, muszą przeważnie cierpliwie czekać na "spóźnialskiego". Z reguły meczu nie można rozpocząć wcześniej, ponieważ brak jednej osoby może negatywnie wpłynąć na szanse jednej z drużyn, osłabionej brakiem zawodnika. Pojawianie się po umówionej godzinie oznacza również brak szacunku wobec czasu innych osób, które wstały odpowiednio wcześnie, co nie jest wcale takie łatwe w niedzielny poranek. Po drugie, z uwagi na fakt, że rozgrywki odbywają się na dość popularnych obiektach, każde opóźnienie rozpoczęcia gry może skutkować problemami z dostępnością boisk. Nawet jeśli oczekujący na zwolnienie boiska będą kulturalnie czekali na zakończenie meczu Lawy, sama ich obecność w pobliżu rzeczy pozostawionych przez zawodników Lawy może powodować dyskomfort i negatywnie wpływać na postawę na boisku. W przypadku niektórych spotkań boiska są rezerwowane na określone godziny. Im później zostanie rozpoczęty mecz, tym większe ryzyko, że trzeba go będzie przedwcześnie zakończyć.

Liczba punktów odejmowanych od rankingów za spóźnienie, w zależności od wymiaru spóźnienia:

spóźnienie 5 - 9 min 10 - 14 min 15 - 19 min 20 - 24 min 25 - 29 min ponad 30 min
liczba punktów karnych 1 punkt kary 2 punkty kary 3 punkty kary 4 punkty kary 5 punktów kary 6 punktów kary

UWAGA: w przypadku spóźnienia powyżej 30 minut organizator ma prawo odmówić zawodnikowi udziału w meczu

Dlaczego spóźnienia są karane równie surowo, co odwołanie udziału w meczu? Teoretycznie zawodnik, który zdaje sobie sprawę z tego, że spóźni się na mecz, mógłby kalkulować czy czasem nie opłaca mu się po prostu odwołać udziału, za co dostanie tyle samo lub nawet mniej punktów karnych. Osoba, która odwołuje swój udział w meczu nie ma jednak szansy poprawienia swojej pozycji w rankingu danego dnia, a spóźniająca się osoba ma - uczestnicząc w meczu może zdobywać punkty za wygraną, bramki i asysty. Na dodatek z perspektywy innych zawodników spóźnienie się innej osoby jest gorsze, niż odwołanie przez nią udziału. Na spóźnialskiego trzeba przecież czekać, a na tych, którzy odwołują swój udział w meczu - nie.

Dlaczego zawodnicy są karani za odwoływanie udziału w meczu? Mogłoby się wydawać, że odwoływanie przez zawodnika jego udziału w meczu jest już samo w sobie karą, ponieważ traci on możliwość gry w doborowym towarzystwie oraz zdobywania punktów do rankingów. Problem jest jednak nieco bardziej złożony. Przede wszystkim każdy taki przypadek stanowi problem dla organizatora - choćby dlatego, że przed rozpoczęciem meczu są już często ustalone składy drużyn. Proces ten musi więc zostać wykonany ponownie, co wcale nie jest łatwym zdaniem - aby ustawić przeciw sobie dwie w miarę równe drużyny, potrzeba czasu i dogłębnej analizy możliwości graczy. Jeśli ktoś odwołuje swój udział tuż przed meczem, pozostawia mało czasu na ustalenie składów, co może się odbić na przebiegu spotkania. Poza tym w sytuacji, gdy organizator musi odmówić komuś udziału w meczu z powodu zbyt dużej liczby chętnych, odwołanie udziału w meczu przez zawodnika oznacza, że wcześniej zarezerwował on dla siebie miejsce, które mogłoby zostać wykorzystane przez kogoś, kto na meczu pojawiłby się na pewno. Najpoważniejszym problemem wynikającym z odwołania udziału w meczu jest zaś konieczność odwołania meczu w ogóle. Dzieje się tak wtedy, gdy liczba osób, które pojawiły się na boisku jest mniejsza od 6. Pięciu zawodników to za mało, aby można było rozegrać mecz piłki nożnej. W takiej sytuacji okazuje się, że te pięć osób niepotrzebnie wstawało i przyjeżdzało na boisko, co oznacza zwyczajne zmarnowanie ich czasu. Nawet, gdy uda się zapobiec niepotrzebnemu przyjazdowi takich osób na mecz, zmiana ta wpływa na ich zaplanowany sposób spędzania czasu.

Liczba punktów odejmowanych od rankingów za odwołanie udziału lub niepojawienie się na meczu:

typ meczu (liczba zawodników) 3x3 3x4 4x4 4x5 5x5 5x6 6x6 6x7 7x7 7x8 8x8 8x9 9x9 9x10 10x10 10x11 11x11
organizator został powiadomiony 6 punktów kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary 2 punkty kary
organizator nie został powiadomiony 18 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary 6 punktów kary

UWAGA: w przypadku konieczności przeniesienia meczu na inne boisko (z winy zawodnika odwołującego swój udział) kara ulega podwojeniu

UWAGA: w przypadku, gdy z meczu rezygnuje zawodnik, który deklarując wcześniej udział zajął ostatnie wolne miejsce, przez co inny chętny do gry zawodnik nie mógł wziąć udziału w meczu i nie udało się go powołać w zastępstwie za odwołującego, kara ulega podwojeniu

Dlaczego brak możliwości skontaktowania się z zawodnikiem, który nie pojawi się na meczu, skutkuje naliczeniem trzy razy większej kary? Jeśli zawodnik spóźnia się na mecz, a organizator nie może się z nim skontaktować (np. za pomocą telefonu komórkowego) w celu ustalenia, jaka jest przyczyna jego niepojawiania się na boisku o ustalonej porze, kara jest bardziej dotkliwa. W takim przypadku organizator nie wie bowiem, czy zawodnik zamierza się w ogóle pojawić na boisku, a jeśli tak, to kiedy. Opóźnia to moment rozpoczęcia spotkania i skutkuje koniecznością ustalania nowych składów w ostatniej chwili. Skoro ktoś nie przychodzi na mecz, mimo że wcześniej deklarował swoją chęć uczestnictwa, to powinien przynajmniej skontaktować się z organizatorem lub umożliwić taki kontakt. Ignorowanie telefonów od organizatora zatroskanego nieobecnością zawodnika jest co najmniej niestosowne.

regulamin kar | poprzednie sezony: 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013